பெயரும்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் அஜ்மல் கசாப்பின் பெயர்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் அஜ்மல் கசாப்பின் பெயர்
15 -வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியின் 2வது கட்டம் நாளை துவங்க இருக்கிறது. இதன் ஒரு கட்டமாக மும்பை ஆர்தர் ரோடு சிறையில் இருக்கும் கைதிகளை கணக்கெடுக்கும் பணி விரைவில் ......[Read More…]