பொருளாதாரம்

இன்று இந்தியாவிற்குப் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் கிடைத்த நாள்
இன்று இந்தியாவிற்குப் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் கிடைத்த நாள்
இன்று இந்தியாவிற்குப் பொருளாதாரச்  சுதந்திரம் கிடைத்த நாள். இந்த நாள் இந்திய வராலாற்றின் பென்னெழுத்தால் பொறிக்கத் தகுந்ததொரு நாள். குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். “இனி இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி அபாரமானதாக இருக்கும். இன்னும் பத்தாண்டுகளில் இந்தியப் பொருளாதாரம் ......[Read More…]

September,20,19,
எல்ஐசி மூலம் அரசு கொடுத்த பதிலடி அடங்கிய தமிழக ஊடகங்கள்..!!!
எல்ஐசி மூலம் அரசு கொடுத்த பதிலடி அடங்கிய தமிழக ஊடகங்கள்..!!!
இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதா ? எல்ஐசி மூலம் அரசு கொடுத்த பதிலடி அடங்கிய தமிழக ஊடகங்கள்..!!! தமிழகத்தை சேர்ந்த ஊடகங்கள், அரசியல்வாதிகள், எதிர்க் கட்சி தலைவர்கள் ஆகியோர் தொடர்ந்து இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டதாக ......[Read More…]