போக்குவரத்து காவல்துறை

போலிசை கைது செய்
போலிசை கைது செய்
போக்குவரத்து போலீசாரின் "அறிவு கெட்டத் தனத்தால்" ( கொஞ்சம் மரபு மீறிய சொல்தான்..ஆனாலும், கோபத்தின் வெளிப்பாடு)..உளுந்தூர் பேட்டையை அடுத்த ஷேக் ஹுசைன் பேட்டை அருகே 7 அப்பாவி உயிர்கள் அநியாயமாக பலியாகி இருக்கிறது.. ...[Read More…]