போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு

வன்முறை  நீண்ட நாள் நற்பலன்களைத் தராது
வன்முறை நீண்ட நாள் நற்பலன்களைத் தராது
ஒரு பெரும் போராட்டம் என்று தொடங்கி பல உயிர்களின் பலியில் முடிந்திருக்கிறது, ஸ்டெரிலைட் எதிர்ப்பு. போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு என்பது, ஏதோ கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் முடிவெடுத்து எடுக்கும் நடவடிக்கை அல்ல, வன்முறையின் தாக்கத்தினை அளந்து பார்த்து ......[Read More…]