மகா கவி

பாரதி தேச பக்திக் கவிஞன்தான்
பாரதி தேச பக்திக் கவிஞன்தான்
ஊர் உலகம் அனைத்தும் ஒப்புக் கொண்ட உண்மையல்லவா, பாரதி தேச பக்திக் கவிஞன்தான் என்பது. அது சரி! சிலருக்கு இன்னும் அந்த சந்தேகம் இருக்கிறதே! அதைப் பெருமையாகவும் சொல்லிக் கொள்கிறார்களே! அதற்காக சில ......[Read More…]