மகேஸ்வரி

நவராத்திரி 5ம் நாள்: மகேஸ்வரி
நவராத்திரி 5ம் நாள்: மகேஸ்வரி
நவராத்திரியின் ஐந்தாம்  நாள் நாம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் மகேஸ்வரி. மகேஸ்வரனின் சக்தி என்பதால் இவள் மகேஸ்வரி என்றும், கந்தனின் அன்னை என்பதால் ஸ்கந்தமாதா என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள். இவளை வழிபடும் ஐந்தாவது நாளுக்கு உரியகுமாரி ......[Read More…]

சகல சௌபாக்கியத்தையும் தரும் மகேஸ்வரி
சகல சௌபாக்கியத்தையும் தரும் மகேஸ்வரி
அம்மன் வடிவம் : மகேஸ்வரி பூஜையின் நோக்கம் : மது கைடவர் என்ற அசுரனை வதம்புரிதல் மகேஸ்வரியின் வடிவம் : திரிசூலமும், பிறைசந்திரன் மற்றும் அரவமும் தரித்து ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி யிருப்பவள் மகேஸ்வரி. சிவ பெருமானுடைய பத்தினி ......[Read More…]

September,29,19,