மக்கள் தொகை

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் அஜ்மல் கசாப்பின் பெயர்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் அஜ்மல் கசாப்பின் பெயர்
15 -வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியின் 2வது கட்டம் நாளை துவங்க இருக்கிறது. இதன் ஒரு கட்டமாக மும்பை ஆர்தர் ரோடு சிறையில் இருக்கும் கைதிகளை கணக்கெடுக்கும் பணி விரைவில் ......[Read More…]

2050ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 165.60 கோடி
2050ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 165.60 கோடி
இந்தியா மக்கள் தொகை பெருக்கத்தில் அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் சீனாவை முந்திவிடும் என அமெரிக்காவின் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளத மேலும் தனது அறிக்கையில் அது தெரிவித்ததாவத ...[Read More…]