மஞ்சத் துணி

நமது முன்னோர்கள் சொன்னத செய்யுங்க அம்புட்டுதான் சொல்லிபுட்டேன்…….
நமது முன்னோர்கள் சொன்னத செய்யுங்க அம்புட்டுதான் சொல்லிபுட்டேன்…….
1. நாங்க பாக்குற மரத்திலெல்லாம் மஞ்சத் துணிய சுத்தி பூ பொட்டு வச்சிருந்த வரைக்கும் ஒரு பயலும் மரத்த வெட்டாமத்தான் இருந்தான். என்றைக்கு இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு கூவ ஆரம்பிச்சானோ அன்றைக்கே இருக்குற மரத்த ......[Read More…]