மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி

தீவிரவாதம், பிரிவினை வாதத்திற்கு எதிராக மென்மையான  அணுகுமுறை என்பதேகிடையாது
தீவிரவாதம், பிரிவினை வாதத்திற்கு எதிராக மென்மையான அணுகுமுறை என்பதேகிடையாது
தீவிரவா தத்திற்கு எதிரான பிரதமர் மோடியின் எச்சரிக்கை காரணமாக அண்டைநாடுகளால் பாகிஸ்தான் தனிமைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது என மத்திய  அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் 70வது சுதந்திரதினத்தின் போது செங்கோட்டையில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவாகசெயல்படும் ......[Read More…]