மருந்துக் கடை

மலிவுவிலை மருந்துக் கடைகளை ரயில்வே வளாகங்களில் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு
மலிவுவிலை மருந்துக் கடைகளை ரயில்வே வளாகங்களில் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு
மத்திய அரசின் 'ஜன் ஒளஷதி' திட்டத்தின் கீழ் மலிவுவிலை மருந்துக் கடைகளை ரயில்வே வளாகங்களில் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. ஏழைமக்களுக்கு மலிவான விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க செய்வதற்காக, 'பிரதமர் பாரதிய ஜன் ஒளஷதி' ......[Read More…]