மாணவ

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம்  காணொளி ( விடியோ )
இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ )
{qtube vid:=ouqyo1qWhr8} இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் காணொளி ( விடியோ ), இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீடியோ அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் பார்க்க வேண்டியது ...[Read More…]

மாணவ மாணவிகளுக்கு வாசிக்க சொல்லிதரும் முதல்வர் நரேந்திர மோடி
மாணவ மாணவிகளுக்கு வாசிக்க சொல்லிதரும் முதல்வர் நரேந்திர மோடி
குஜராத் மாநிலத்தின்  வதோரா கிராம  பகுதிக்கு அம்மாநில முதல்வர் நரேந்திர மோடி பயணம் செய்தார், அப்போது அங்கு உள்ள நடுநிலை பள்ளிக்கு சென்றார்,  நடுநிலை பள்ளியின் செயல் பாடுகளை பார்வையிட்ட ......[Read More…]

மாணவ மாணவிகளுக்கு வாசிக்க சொல்லிதரும் முதல்வர் நரேந்திர மோடி
மாணவ மாணவிகளுக்கு வாசிக்க சொல்லிதரும் முதல்வர் நரேந்திர மோடி
குஜராத் மாநிலத்தின்  வதோரா கிராம  பகுதிக்கு அம்மாநில முதல்வர் நரேந்திர மோடி பயணம் செய்தார், அப்போது அங்கு உள்ள நடுநிலை பள்ளிக்கு சென்றார்,  நடுநிலை பள்ளியின் செயல் பாடுகளை பார்வையிட்ட ......[Read More…]