மாதுளை மாதுளையின்

மாதுளையின் மருத்துவ குணம்
மாதுளையின் மருத்துவ குணம்
புளிப்பு மாதுளை, இனிப்பு மாதுளை, இனிப்பும், புளிப்பும் கலந்த மாதுளை என்று மொத்தம் மூன்று வகையான மாதுளை உண்டு . குடல் அழற்சியை போக்கும் சக்தி புளிப்பு மாதுளைக்கு உண்டு. இது, உணவு செரிமானத்தை துரிதப்படுத்தும். ......[Read More…]