மாத பலன்கள்

திருவிளக்கு பூஜை மாத பலன்கள்
திருவிளக்கு பூஜை மாத பலன்கள்
ஒவ்வொரு மாதத்திலும் திருவிளக்கு ஏற்றி அதில் லஷ்மிதேவியை உபாசித்து பூஜை செய்வதால் ஏற்படும் பலன்கள். அதிலும் பௌர்ணமி தோறும் கூட்டு வழிபாடு செய்திட பலன் அதிகம் கிட்டும். ...[Read More…]