மான்டெக் சிங் அலுவாலியாவுக்கு

சர்வதேச நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் பதவிக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் அலுவாலியா
சர்வதேச நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் பதவிக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் அலுவாலியா
இந்திய திட்ட குழுவின் துணை தலைவர் மான்டெக்-சிங் அலுவாலியாவின் பெயர் சர்வதேச-நிதி-ஆணையத்தின் (ஐ-எம்-எப்) தலைவர் பதவிக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் இடம் பெற்றிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன, ஐ-எம்-எப் நிர்வாக இயக்குநர்பதவிக்கு வளர்ந்துவரும் நாட்டை ......[Read More…]