மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள்

மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் நூறுசதவிகிதம் பாதுகாப்பானதல்ல
மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் நூறுசதவிகிதம் பாதுகாப்பானதல்ல
மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் நூறுசதவிகிதம் பாதுகாப்பானதல்ல என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. வாக்குசீட்டு முறைக்கு மீண்டும் மாறவேண்டும் என் தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் இவ்வாறு கருத்துதெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]