மின்வெட்டு

கிழக்கு வாழ்கிறது, மேற்கு தேய்கிறது.
கிழக்கு வாழ்கிறது, மேற்கு தேய்கிறது.
மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் இருப்பதை குறிப்பிடும் வகையில், அண்ணாதுரை சொன்ன வசனம் "வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது" அது இன்றைய நிலமையில் தமிழகத்துக்கு உள்ளே நடந்து கொண்டிருப்பது கொடுமை. ...[Read More…]

மின்சாரத்தை அறவே நீக்கி விட்டால் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்துவிடலாம்
மின்சாரத்தை அறவே நீக்கி விட்டால் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்துவிடலாம்
சென்ற ஒரு மாத காலமாக பெரும் பாலும் மதுரையிலும் மற்றும் தென் திருப்பேரை கிராமத்திலும் தங்கியிருந்தேன். சென்னைக்குத் தெற்கே தாம்பரத்துக்குக் கீழேயுள்ள பிரதேசங்களை இருண்ட பிரதேசங்கள் என்று தாராளமாக அழைக்கலாம். ஒரு நாளில் ......[Read More…]

January,11,13,