மின் துறை

2022க்குள் சூரிய ஒளீ மின்சக்தி உற்பத்தி 100 ஜிகா வாட்டை அடையும்
2022க்குள் சூரிய ஒளீ மின்சக்தி உற்பத்தி 100 ஜிகா வாட்டை அடையும்
டில்லி வரும் 2022க்குள் சூரிய ஒளீ மின்சக்தி உற்பத்தி 100 ஜிகா வாட்டை அடையும் என மத்திய மின் துறை அமைச்சர் கூறி உள்ளார். தற்போது நடை பெற்று வரும் பாராளுமன்ற குளிர் காலக் கூட்டத்தொடரில் ......[Read More…]