மீனவர் அணி

பாஜக மீனவர் அணியின் கடல்தாமரை போராட்டம்
பாஜக மீனவர் அணியின் கடல்தாமரை போராட்டம்
தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்காக பாஜக மீனவர் அணிசார்பில் ஜனவரி 31ம் தேதி நடத்த திட்டமிட்டுள்ள கடல்தாமரை போராட்டத்துக்கு ஒரு லட்சம் பேர் வரை திரட்ட பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது. ...[Read More…]

மீனவர்களுக்கு குடியிருப்புகள் ஒதுக்கப் படாததை கண்டித்து, பாஜக வின்  படுத்துறங்கும் போராட்டம்
மீனவர்களுக்கு குடியிருப்புகள் ஒதுக்கப் படாததை கண்டித்து, பாஜக வின் படுத்துறங்கும் போராட்டம்
சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு குடியிருப்புகள் ஒதுக்கப் படாததை கண்டித்து, பாஜக மீனவர் அணிசார்பில், சாலையில் படுத்துறங்கும் போராட்டம் சென்னையில் நடந்தது. ...[Read More…]