மீனவர் தினம்

மீனவர் தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்ச்சி படுத்திய பாஜக
மீனவர் தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்ச்சி படுத்திய பாஜக
 தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீனவர்தினத்தை அரசு விழாவாக கொண்டாட வேண்டும் என, மீனவ பிரதிநிதிகளின் கோரிக்கை கிடப்பில்கிடக்கும் நிலையில், இந்த ஆண்டு முதல் மீனவர் தின த்தை அரசு விழாவாக அறிவித்து கொண்டாட செய்தது ......[Read More…]

November,28,15,