மீனவர் பிரச்னை

நாடாளுமன்றத்தில் முதல் பிரச்னையாக தமிழக மீனவர் பிரச்னையை குறித்துப்  பேசுவேன்
நாடாளுமன்றத்தில் முதல் பிரச்னையாக தமிழக மீனவர் பிரச்னையை குறித்துப் பேசுவேன்
நாடாளுமன்றத்தில் முதல் பிரச்னையாக தமிழக மீனவர் பிரச்னையை குறித்துப் பேசுவேன். நதி நீர் இணைப்பு குறித்து வலியுறுத்துவேன். இலங்கை தமிழர் நலன் மட்டும் அல்ல... உலக தமிழர்கள் பாதுகாப்பு குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவேன் ......[Read More…]