மீனாக

இறுகிய மீனாக சீனாவின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிறதா  இந்தியா
இறுகிய மீனாக சீனாவின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிறதா இந்தியா
பாகிஸ்தானில் உள்ள 'குவடார்' என்னும் துறைமுகம் இதுவரை சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பி.எஸ்.எ .என்னும் தனியார் நிறுவனத்தினால் நிர்வகிக்கப் பட்டு வந்தது. சகல துறைமுகம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளும் அந்த நிறுவனத்தின் ஊடாகவே நடைபெற்று வந்த ......[Read More…]