முகமது பின் காசீம்

முதல் வெற்றி, முதல் படுகொலை.
முதல் வெற்றி, முதல் படுகொலை.
"இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் இந்துஸ்தானை ஆக்கிரமித்தது (வெற்றிக் கொண்டது) தான் மனித வரலாற்றிலேயே, இரத்தம் தோய்ந்த வரலாறு" என்று அமேரிக்காவைச் சார்ந்த வில் துரன்ட் தனது "STORY OF CIVILISATION" என்ற புத்தகத்தில் கூறும் ......[Read More…]