முகமது முர்சி

எகிப்த்தின் புதிய அதிபராக முகமது முர்சி பதவி  ஏற்க்கிறார்
எகிப்த்தின் புதிய அதிபராக முகமது முர்சி பதவி ஏற்க்கிறார்
எகிப்த்தின் புதிய அதிபராக முகமது முர்சி பதவி ஏற்க்கிறார் . அவருக்கு உலக தலைவர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்த வண்ணம் உள்ளனர் கடந்த 16,17 தேதிகளில் எகிப்து அதிபர் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக ...[Read More…]