முகமத் பாரூக் ஷேக்

ஹவாலா பேர்வழி முகமத் பாரூக் ஷேக்
ஹவாலா பேர்வழி முகமத் பாரூக் ஷேக்
முகமத் பாரூக் ஷேக் மும்பையின் மிகப்பெரிய ஹவாலா பேர்வழி நேற்று அமலாக்க துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளான். இவன் 10000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இப்படி ஹவாலா பரிவர்த்தனை செய்திருப்பான் என்கிறது அமலாக்க துறை. நிறுவனங்கள் தாங்கள் ......[Read More…]