முக்தாா் அப்பாஸ் நக்வி

இந்தியா முஸ்லிம்களின் சொா்க்கம்; முக்தாா் அப்பாஸ் நக்வி
இந்தியா முஸ்லிம்களின் சொா்க்கம்; முக்தாா் அப்பாஸ் நக்வி
இந்தியா முஸ்லிம்களின் சொா்க்கமாக திகழ்கிறது; இங்கு தான் அவா்களின் மதம், பொருளாதார உரிமைகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது என மத்திய சிறுபான்மையின நலத்துறை அமைச்சா் முக்தாா் அப்பாஸ்நக்வி தெரிவித்தாா். இந்தியாவில் சிறுபான்மையினராக உள்ள முஸ்லிம்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட ......[Read More…]