முக ருத்ராட்சம்

பதின்மூன்று, பதினான்கு, பதினைந்து முக ருத்ராட்சம்
பதின்மூன்று, பதினான்கு, பதினைந்து முக ருத்ராட்சம்
பதின்மூன்று முக ருத்ராட்சம் காம தேவனின் அருள் பெற்றது . இந்திரன், மகாலட்சுமி , முருக பெருமான் ஆகியோரின் அருள் இணைந்தது.இந்த மணி விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி ,ரசவாதம் போன்றவற்றில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மிக சிறந்த பலனை ......[Read More…]