முடிவு கட்டும்

கரண்ட் கட்டால் கால் உடைபட்ட கல்யாண சுந்தரம்
கரண்ட் கட்டால் கால் உடைபட்ட கல்யாண சுந்தரம்
இது என்ன புது குண்டு?---முழுசா படியுங்க புரியும்..கடந்த வாரம் கோவையில் எல்லா தொழில் அமைப்புக்களும் சேர்ந்து "மின் வெட்டுக்கு முடிவு கட்டும் " கூட்டம் கூட்டினார்கள்..நாங்களெல்லாம் ஒரே சந்தோஷத்துடன் மின் வெட்டுக்கு ஏதோ ......[Read More…]