முட்சங்கன் வேர்ப்பட்டை

அதிமதுரத்தின் மருத்துவக் குணம்
அதிமதுரத்தின் மருத்துவக் குணம்
இதன் வேர், இலை, பால், விதை, வெப்பமும் இனிப்பும் கைப்பும் உள்ள சுவகைகளை உடையது. இதன் வேரைக் கஷாயமாக உண்டால், வறட்சியை அகற்றும், உள்ளழலாற்றும், கோழையை அகற்றும் மலத்தை இளக்கும்; உடலுக்கு நன்மை பயக்கும்.   தேக ......[Read More…]