முட்டையிடும்

நமது ஆரோக்கியத்தில் முட்டையின் பங்கு
நமது ஆரோக்கியத்தில் முட்டையின் பங்கு
முட்டையில் அதிக அளவு கொழுப்பு மற்றும் புரத சத்து நிறைந்துள்ளது முட்டையின் . வெள்ளைக்கருவில் 17கலோரியும், மஞ்சள்கருவில் 59 கலோரியும் உள்ளது . நாம் சமைக்கும் முறையைப்பொறுத்து, கலோரிகளின் அளவு கூடும் அல்லது குறையும் ......[Read More…]