முதுமக்கள் தாழீ

கீழடியிலே என்ன பிரச்சினை? என்ன நடக்கிறது?
கீழடியிலே என்ன பிரச்சினை? என்ன நடக்கிறது?
கீழடியிலே #அகழ்வாராய்வு என்பதே 2015 இல் தான் ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் அங்கே முதுமக்கள் தாழீ இருப்பதை எல்லாம் கண்டுபிடித்து தொல்லியல் துறைக்கு சொன்னது 1974 இல் இருந்தே. கீழடியிலே ஆசிரியராக பணியாற்றிய பாலசுப்ரமணியம் என்பவர் ......[Read More…]