முத்ரகடா பத்பனாபம்

சாதிகளின் பெயரால் சண்டையிட்டே முடங்கி போன வரலாறு எப்பொழுது மாறும்?
சாதிகளின் பெயரால் சண்டையிட்டே முடங்கி போன வரலாறு எப்பொழுது மாறும்?
காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக பிந்தரன் வாலேக்களை உருவாக்கிவிடுவது காலம் காலமாக நடந்து வரும் நிகழ்வுகள்.குஜராத்தில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு எதிராக ஹர்திக்படேல் என்ற ரவுடியை தேர்ந்தெடுத்து படேல் மக்களு க்கு இட ஒடுக்கீடு ......[Read More…]