முன்னணி

அளவுக்கு அதிகமாக கொள்ளையடிக்கும் மருந்து நிறுவனங்கள்
அளவுக்கு அதிகமாக கொள்ளையடிக்கும் மருந்து நிறுவனங்கள்
இந்தியாவை சேர்ந்த முன்னணி மருந்து நிறுவனங்கள் தங்களின் மருந்துகளின் உற்பத்திசெலவை விட பத்து மடங்கு விலை கூடுதலாக வைத்து விற்பதாக மத்திய நிறுவன விவகாரதுறை அமைச்சகம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் ......[Read More…]