முரளிகணேஷ். பாரதிய

தமிழ் மொழி வாழ தமிழ் இனம்  வாழ பாரதிய ஜனதாவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்; H.ராஜா
தமிழ் மொழி வாழ தமிழ் இனம் வாழ பாரதிய ஜனதாவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்; H.ராஜா
தமிழ் மொழி வாழ தமிழ் இனம் வாழ பாரதிய ஜனதாவிற்கு வாக்களிக்கும் படி பாரதிய ஜனதா மாநில துணை தலைவர் H.ராஜா கேட்டுக்கொண்டார்,பட்டுக்கோட்டையில் பாரதிய ஜனதா வேட்ப்பாளர் வி. முரளிகணேஷ்க்கு ......[Read More…]