முஸ்லிம்மதத்தை

கிறிஸ்தவ பெண் ஒருவருக்கு பாகிஸ்தானில் மரண தண்டனை
கிறிஸ்தவ பெண் ஒருவருக்கு பாகிஸ்தானில் மரண தண்டனை
5 குழந்தைகளுக்கு தாயான கிறிஸ்தவ பெண் ஒருவருக்கு பாகிஸ்தானில் மரண தண்டனை வழங்க பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானை சேர்ந்த கிறிஸ்துவ பெண் ஆசியாபீபி, இவர் முஸ்லிம்மதத்தை அவமதித்ததாக குற்றம் சுமத்த பட்டு ......[Read More…]