முஸ்லீம் லீக்

நாதுராம் கோட்சே முதலில் இருந்தது காங்கிரஸில் தானே
நாதுராம் கோட்சே முதலில் இருந்தது காங்கிரஸில் தானே
தந்தி தொலைக்காட்சியில் திரு .Nambi Narayanan எழுப்பிய வினாக்கள் :- 1) நாதுராம் கோட்சே தான் முதன்முதலில் காங்கிரஸில் இருந்ததாகவும், பின்பு RSS, பின்பு இந்து மகாசபை என மாறியதாகவும் காந்தியைக் கொல்லும் போது ......[Read More…]