முஹம்மது கஜ்னி

சோமநாதர் ஆலயம் வீழ்ச்சியும்! எழுச்சியும்!
சோமநாதர் ஆலயம் வீழ்ச்சியும்! எழுச்சியும்!
கி.பி. 1001ல் முஹம்மது கஜ்னி என்ற கொள்ளையன் செழிப்பாக இருந்த பாரத தேசத்தை நோக்கி தன் கவனத்தை திருப்பியதுதான் நம் நாட்டின் கொடூர சரித்திரத்திற்கு தொடக்கம். அச்சமயத்தில் பெரும் சக்ரவர்திகள் இல்லாமல் இருந்ததும் ......[Read More…]