மெட்ராஸ் கபே

தமிழரை மோசமாக சித்தரிக்கும் மெட்ராஸ் கபே   மும்பை பாஜக எதிர்ப்பு
தமிழரை மோசமாக சித்தரிக்கும் மெட்ராஸ் கபே மும்பை பாஜக எதிர்ப்பு
தமிழரை மோசமாக சித்தரிக்கும் மெட்ராஸ்கபேயை மும்பையிலும் திரையிடக்கூடாது என்று பாஜக எதிர்ப்புதெரிவித்துள்ளது. விடுதலைப்புலிகளை தீவிரவாதிகளாகவும் தமிழரை மோசமான வர்களாகவும் சித்தரிக்கும் 'மெட்ராஸ்கபே' திரைப்படத்தை வெளியிடக் கூடாது என தமிழக கட்சிகளைசேர்ந்தவர்கள் தடை ......[Read More…]

August,22,13,