மெர்குரி வெர்டக்ஸ்

மெர்குரி வெர்டக்ஸ் இஞ்சின் கொண்ட விமானத்தை வடிவமைக்கத் துப்பில்லாத  நாசா விஞ்ஞானி தெரிவிக்கும் கண்டனங்கள் அறிவற்றது
மெர்குரி வெர்டக்ஸ் இஞ்சின் கொண்ட விமானத்தை வடிவமைக்கத் துப்பில்லாத நாசா விஞ்ஞானி தெரிவிக்கும் கண்டனங்கள் அறிவற்றது
மும்பையில் நடைபெறும் இந்திய அறிவியல் மாநாட்டில் புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் சுட்டிக் காட்டி விஞ்ஞானிகள் என்ற பெயரில் சிலர் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்துள்ளது சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் பலரையும் வியப்படையச் செய்துள்ளதோடு, இப்படிப்பட்ட அறிவியல் மாநாடு ......[Read More…]