மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன்

மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு ‘அசோக சக்ரா’ விருது வழங்கப்பட்டது
மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு ‘அசோக சக்ரா’ விருது வழங்கப்பட்டது
காஷ்மீரில் தீவிர வாதிகளுடன் நடந்த சண்டையில் உயிர்நீத்த சென்னை ராணுவ மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு 'அசோக சக்ரா' விருது வழங்கப்பட்டது. ...[Read More…]