மேட்டுர்

மேட்டுரிலிருந்து முன்கூட்டியே கூடுதலாக நீர் திறந்துவிட வேண்டும்
மேட்டுரிலிருந்து முன்கூட்டியே கூடுதலாக நீர் திறந்துவிட வேண்டும்
2005-ல் ஏற்பட்ட வெள்ள சேதத்தை போன்ற ஒரு தவறு மீண்டும் நிகழக்கூடாது. மேட்டுரிலிருந்து முன்கூட்டியே கூடுதலாக நீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று பாஜக தேசிய கவுன்சில் உறுப்பினரும், காவிரிடெல்டா பாசன விவசாயிகள் ......[Read More…]

August,3,13,