மேதா பட்கர்

ஆம் ஆத்மிபிலிருந்து  மேதாபட்கர் விலகினார்
ஆம் ஆத்மிபிலிருந்து மேதாபட்கர் விலகினார்
ஆம் ஆத்மியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து சமூக ஆர்வலர் மேதாபட்கர் விலகினார். ...[Read More…]

March,28,15,