மேதினம்

அட போங்கப்பா… உங்க  பொங்கலுக்கு அளவே இல்ல
அட போங்கப்பா… உங்க பொங்கலுக்கு அளவே இல்ல
இந்தியா பல மொழிகள், கலாச்சாரங்கள் கொண்ட நாடு! அதில் பல்வேறு விழாக்கள் வருவதுண்டு... அப்படி பிராந்தியவாரியாக கணக்கிட்டால் இந்தியா முழுவதும் 60 நாட்கள் சமயம் மற்றும் கலாச்சார திருவிழாக்கள்! அதனால் மத்தியஅரசு ஊழியர்களுக்கு குடியரசுநாள், சுதந்திரநாள், ......[Read More…]