மேற்கு வங்காலத்தின்

மே.வ.,கத்தின் நிதி நெருக்கடி முன்பே தெரிந்திருந்தால் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்க  மாட்டேன்
மே.வ.,கத்தின் நிதி நெருக்கடி முன்பே தெரிந்திருந்தால் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேன்
மேற்கு வங்காலத்தின் நிதி நெருக்கடி முன்பே தெரிந்திருந்தால், நான் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன் என்று முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி தனது மன வேதனையை வெளிபடுத்தியுள்ளார். ...[Read More…]