மேற்கு வங்கால

சில்லறை வர்த்தகத்தில் அன்னிய முதலீட்டினை  அனுமதிக்க முடியாது; மம்தா பானர்ஜி
சில்லறை வர்த்தகத்தில் அன்னிய முதலீட்டினை அனுமதிக்க முடியாது; மம்தா பானர்ஜி
சில்லறை வர்த்தகத்தில் அன்னிய முதலீட் டினை அனுமதிப்பதற்கு மேற்கு வங்கால முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]