மைத்ரி பாலா சிறீசேனா

மைத்ரி பாலா சிறீசேனா நான்கு நாள் அரசு முறைப்பயணமாக இந்தியா வந்தார்
மைத்ரி பாலா சிறீசேனா நான்கு நாள் அரசு முறைப்பயணமாக இந்தியா வந்தார்
இலங்கை அதிபர் மைத்ரி பாலா சிறீசேனா அவரது மனைவி ஜெயந்தியுடன், நான்கு நாள் அரசு முறைப்பயணமாக ஞாயிற்றுக் கிழமை இந்தியா வந்தார். இலங்கை அதிபராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, சிறீசேனா மேற்கொண்டுள்ள முதலாவது வெளிநாட்டு ......[Read More…]