மொசாம்பிக்

அயல்நாட்டையும் இந்தியாவின் விளைநிலமாக்கும் அதிசய பிரதமர்-
அயல்நாட்டையும் இந்தியாவின் விளைநிலமாக்கும் அதிசய பிரதமர்-
ஒரு நாட்டின் தலைவர் என்பவர் தன் நாட்டில் உள்ள குறை அடுத்த நாட்டில் உள்ள நிறை இதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்திருப்பவரே சிறந்த தலைவராக இருக்க முடியும்.இதை உறுதிபடுத்துவது போலவே இருக்கிறது மோடியின் ஒவ்வொரு வெளி ......[Read More…]