மொத்த உற்பத்தி

பொருளாதார வளர்ச்சி  என்பது வரும் நிதி ஆண்டில் சவாலான விஷயம்
பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது வரும் நிதி ஆண்டில் சவாலான விஷயம்
நடப்பு நிதியாண்டில் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி வளர்ச்சி 7- 7.5 சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி  என்பது வரும் நிதி ஆண்டில் சவாலான விஷயமாக இருக்கும்’ என்று நிதியமைச்சர் ......[Read More…]