மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ரூ.33.74 லட்சம் கோடி
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ரூ.33.74 லட்சம் கோடி
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் நாட்டின் பொருளாதாரவளர்ச்சி 8.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது, இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகபட்ச அளவாகும். சீனாவின் முதல்காலாண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியானது 6.7 சதவீதமாக உள்ள ......[Read More…]