மொழி

பல மொழிகளை கற்றால் தமுழில் ஞானம் வளரும்
பல மொழிகளை கற்றால் தமுழில் ஞானம் வளரும்
ஆரம்பத்தில் எனக்குத்தெரிந்த மொழி தமிழ் மட்டும் தான். பிறகு ஆங்கிலம், பள்ளிக்கூடம் மூலம் கற்றேன். தமிழ் வழி பாடத்திட்டத்தில் பயின்றமையால், ஆங்கிலத்தில் ஞானம் ஏதும் வளரவில்லை. என் அம்மாவிற்கு, நான் ஆங்கிலம் நன்கு பயில வேண்டும், ......[Read More…]

June,3,19, ,
சித்த மருத்துவம்
சித்த மருத்துவம்
சித்தர்களுக்கு சாதி, மதம், இனம், மொழி, தேசம் என்ற பாகுபாடு இல்லை. அகத்தியர், போகர், வல்லளார் இவர்களை போன்று சாகாநிலை பெற்றவர்களே சித்தர்கள் இவர்கள் நம் அனைவரையும் பார்த்துக்கொண்டும், காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். ...[Read More…]