மோசடி வேலை

இலங்கை அகதிகளின்   படத்தைப் போட்டு பிரசாரம்செய்த காங்கிரஸின் மோசடி வேலை அம்பலம்
இலங்கை அகதிகளின் படத்தைப் போட்டு பிரசாரம்செய்த காங்கிரஸின் மோசடி வேலை அம்பலம்
குஜராத் மாநில சட்ட சபை தேர்தலில் மோடி அரசை வெற்றிகொள்ள இலங்கை அகதிகளின் படத்தைப் போட்டு பிரசாரம்செய்த காங்கிரஸின் மோசடித்தனம் இப்போது அம்பலமாகியுள்ளது.குஜராத் தேர்தலில் எப்படியாவது ......[Read More…]